ร้านดอกไม้-บุรีรัมย์

Posted on: กรกฎาคม 1, 2015, by :

ถิ่นกำเนิด ตอนเหนือของไทย พม่า สูงจากระดับนำ้ทะเล ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ เมตร

ประโยชน์

เปลือกต้น มีสารจำพวกอัลคาลอยด์ ชื่อ berberine และ isotetrandrine เปลือกต้นและ

เปลือกราก ใช้แก้ไข้อีดำอีแดง แก้ท้องเสีย ตาเจ็บ และเจริญอาหาร

ลิ้นมังกร

ชื่อวิทยาศาสตร์:Sansevieria spp.

ชื่อสามัญ    Mather – in – law’s Tongue

ตระกูล    AGAVACEAE

มีถิ่นกำเนิดในภูมิประเทศเขตร้อนแห้งแล้ง

ลักษณะ

ลิ้นมังกรเป็นพรรณไม้ ที่มีลำต้นเป็นหัว หรือเหง้าอยู่ในดิน ลักษณะลำต้นเป็นข้อ ๆ ใบเกิดจากหัวที่โผล่ออมาพ้นดินเป็นกอ ใบยาวปลายแหลม แข็งเป็นมัน ขอบใบเรียบ โค้งงอเล็กน้อย ขอบใบมีสีเหลืองกลางใบสีเขียวอ่อน ประด้วยเส้นสีเขียวเข้ม