ก้าน

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

นางแย้ม

รามเกียรติ์ อิเหนา ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย

ไทย พม่า อินโดนีเซีย

ดอกกรรณิการ์

“…กรรณิการ์  ก้านสีแดงสด

คิดผ้าแสดติดขลิบนาง

เห็นเนื้อเรื่อโรงราง

ห่มสองบ่าอ่าโนเน่…”

วรรณคดี :  กาพย์ห่อโคลง  “นิราศธารโศก”

ผู้ประพันธ์ :  เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)