ไทยพม่า

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

กาหลง

รามเกียรติ์ อิเหนา บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย นิราศขุนช้างขุนแผน พระอมัยมณี

ไทย  พม่า

แก้ว

รามเกียรติ์ อิเหนา ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย ขุนช้างขุนแผน

ไทยพม่า

กุหลาบ

รามเกียรติ์ มัทนะพาธา พระอภัยมณี อิเหนา

ทวีปเอเชีย  ทวีปอเมริกา