ดอกมะม่วง

Posted on: สิงหาคม 23, 2015, by :

(4.4) ออวุล คือ ส่วนที่เรียงอยู่ภายในรังไขมีลักษณะเป็นเม็ดกลม ๆ เล็ก ๆ สีขาวนวล

ส่วนประกอบเกสรตัวเมียของดอกแค

การแบ่งประเภทของดอกโดยใช้การมีหรือไม่มีเกสรตัวผู้และตัวเมียเป็นเกณฑ์ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

  1. ดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect flower) หมายถึง ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย รวมอยู่ในดอกเดียวกัน เช่น ดอกมะเขือ ดอกถั่ว ดอกผักบุ้ง ดอกบัว ดอกมะม่วง ดอกแพงพวย เป็นต้น

2.ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (Imperfect flower) หมายถึง ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ที่มีเฉพาะเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียเพียงอย่างเดียว เช่น ดอกข้าวโพด ดอกบวบ ดอกตำลึง ดอกฟักทอง ดอกแตงกวา เป็นต้น

การแบ่งประเภทของดอกโดยใช้ส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์ แบ่งได้ 2 ประเภทคือ