บุรีรัมย์

Posted on: สิงหาคม 23, 2015, by :

บุรีรัมย์แต่ละชนิดมีลักษณะและส่วนประกอบต่างๆกัน ร้านดอกไม้บุรีรัมย์บางชนิดมีส่วนประกอบครบ บางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบ

ตัวอย่างร้านดอกไม้บุรีรัมย์ชนิดต่าง ๆ

ตัวอย่างส่วนประกอบของร้านดอกไม้บุรีรัมย์

  1. กลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่นอกสุด มักมีสีเขียวคล้ายใบ กลีบเลี้ยงจะช่วยห่อหุ้มส่วนที่อยู่ข้างในของดอกไว้ ในขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลง

2. กลีบดอก กลีบดอก เป็นส่วนที่อยู่ถัดมา มักมีสีสวย และมีกลิ่นหอม ช่วยให้ต้นไม้มีความสวยงามร้านดอกไม้บุรีรัมย์บางชนิดจะมีต่อมน้ำหวานอยู่ที่โคนกลีบดอกทำ ให้ดอกมีกลิ่นหอมช่วยล่อแมลงให้บินมาตอมและผสมเกสร เมื่อดอกยังตูมอยู่จะช่วยหุ้มเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียไว้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียไว้ผสมพันธุ์ ถ้าร้านดอกไม้บุรีรัมย์ไม่มีเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียก็ไม่สามารถผสม