มะลิ

Posted on: สิงหาคม 23, 2015, by :

แดง ออกดอกเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  การขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด   ตอนกิ่ง  ประโยชน์  ดอกเข้ายาหอม  บำรุงหัวใจ  รสสุคนธ์ขึ้นตามป่าละเมาะ ป่าผลัดใบและริมทะเล ปลูกได้ทั่วไปทั้งที่ร่มและรำไร

มะลิดา

“…หอมร้านดอกไม้บุรีรัมย์ใกล้กุฏิ                  สายหยุดมะลิลา

แย้มผกากลิ่นขจร            ข้างต้นหาได้ทุกอย่างพื้นต่างพรรณ…”

เห่เรือพระอภัยมณี : สุนทรภู่

ชื่ออื่นๆ       :         มะลิ มะลิซ้อน

ชื่อพฤกษศาสตร์   :         Jasminum sambac L.

วงศ์   :         OLEACEAE