ร้านดอกไม้บุรีรัมย์

Posted on: สิงหาคม 23, 2015, by :
  1. ดอกครบส่วน (Complete flower) หมายถึง ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วนคือมีกลีบเลี้ยงกลีบดอก เกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมีย เรียงตามลำดับจากชั้นนอกสุดเข้าไปยังชั้นในสุด เช่น ดอกแพงพวย ดอกการเวก ดอกชงโค ดอกผักบุ้ง เป็นต้น
  2. ดอกไม่ครบส่วน (Incomplete flower) หมายถึง ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ที่มีส่วนประกอบไม่ครบ ทุกส่วน ซึ่งอาจจะมีส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไป เช่น ดอกตำลึง ดอกแตงกวา ดอกบวบ ดอกข้าวโพด เป็นต้น

ตัวอย่างดอกสมบูรณ์เพศ

ร้านดอกไม้บุรีรัมย์บางชนิดมีเกสรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งเรียกว่า ดอกไม่สมบูรณ์เพศเช่นดอกบวบ ดอกฟักทอง ดอกตำลึง เป็นต้น ดอกที่มีแต่เกสรตัวผู้รียกว่า ดอกตัวผู้และดอกที่มีแต่เกสรตัวเมียเรียกว่า ดอกตัวเมีย

ตัวอย่างของดอกไม่สมบูรณ์เพศ

ร้านดอกไม้บุรีรัมย์บางชนิดไม่มีกลีบดอก เช่น ดอกหน้าวัว ดอกคริสต์มาส บางชนิดมีกลีบดอกเล็ก ไม่เด่นออก มา เช่น ดอกเฟื่องฟ้า ดอกดอนย่า ร้านดอกไม้