ร้านดอกไม้บุรีรัมย์

Posted on: สิงหาคม 23, 2015, by :

มะลิลาเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบๆ ต้น ทรงพุ่มสูงประมาณ 150 ซม. ใบ เดี่ยว แตกใบเรียงกันเป็นคู่ๆ ตามก้านต้น ใบมน หนา ป้อม  โคนใบสอบเข้าหากัน   ปลายใบแหลม ริมขอบใบเรียบไม่มีหยัก  สีเขียวแก่เป็นมัน  ยาว 5-7 ซม. ดอก ลาขาวกว่า เล็กกว่ามะลิซ้อน มะลิซ้อนที่ไม่ซ้อนเรียกว่าดอกลา หรือมะลิลา สีขาวประ ออกบริเวณยอดของก้าน มีกลิ่นหอม  มะลิลาหอมกว่ามะลิซ้อน หอมตั้งแต่เย็นจนถึงวันรุ่งขึ้น   ดอกบานเต็มที่ประมาณ 2 ซม. ออกดอกตลอดปี โดยเฉพาะฤดูร้อนมีดอกดกมาก  การขยายพันธุ์  ตอนกิ่ง ปักชำ หรือทับกิ่ง ประโยชน์  ดอกสดหรือดอกแห้ง ใบ ต้มกินแก้โรคบิด ปวดท้อง  ดอกสดตำพอกแก้ปวดศีรษะ ผิวหนังผื่นคัน ดอกใช้ทำพวงมาลัย  ทำน้ำหอม และบูชาพระ ดอกแห้งใช้เป็นยาแต่งกลิ่นใช้เป็นร้านดอกไม้บุรีรัมย์ของวันแม่แห่งชาติ  ถิ่นกำเนิด อินเดีย เป็นไม้กลางแจ้งชอบแสงแดดจัด เจริญเติบโตดีในที่ดินร่วนซุย

ส่วนประกอบของร้านดอกไม้บุรีรัมย์

เมื่อ พืชเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก ดอกของพืชบางชนิดมีสีสันสวยงาน บางชนิดมีกลิ่นหอม บางชนิดมีน้ำหวาน สิ่งต่างๆเหล่านี้พืชใช้ในการดึงดูดแมลงให้ลงมาตอม เพื่อให้ช่วยในการผสมพันธุ์ ดอกของพืชประกอบด้วยส่วนต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ ก้านดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแต่ร้านดอกไม้

มะลิลาเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบๆ ต้น ทรงพุ่มสูงประมาณ 150 ซม. ใบ เดี่ยว แตกใบเรียงกันเป็นคู่ๆ ตามก้านต้น ใบมน หนา ป้อม  โคนใบสอบเข้าหากัน   ปลายใบแหลม ริมขอบใบเรียบไม่มีหยัก  สีเขียวแก่เป็นมัน  ยาว 5-7 ซม. ดอก ลาขาวกว่า เล็กกว่ามะลิซ้อน มะลิซ้อนที่ไม่ซ้อนเรียกว่าดอกลา หรือมะลิลา สีขาวประ ออกบริเวณยอดของก้าน มีกลิ่นหอม  มะลิลาหอมกว่ามะลิซ้อน หอมตั้งแต่เย็นจนถึงวันรุ่งขึ้น   ดอกบานเต็มที่ประมาณ 2 ซม. ออกดอกตลอดปี โดยเฉพาะฤดูร้อนมีดอกดกมาก  การขยายพันธุ์  ตอนกิ่ง ปักชำ หรือทับกิ่ง ประโยชน์  ดอกสดหรือดอกแห้ง ใบ ต้มกินแก้โรคบิด ปวดท้อง  ดอกสดตำพอกแก้ปวดศีรษะ ผิวหนังผื่นคัน ดอกใช้ทำพวงมาลัย  ทำน้ำหอม และบูชาพระ ดอกแห้งใช้เป็นยาแต่งกลิ่นใช้เป็นร้านดอกไม้บุรีรัมย์ของวันแม่แห่งชาติ  ถิ่นกำเนิด อินเดีย เป็นไม้กลางแจ้งชอบแสงแดดจัด เจริญเติบโตดีในที่ดินร่วนซุย

ส่วนประกอบของร้านดอกไม้บุรีรัมย์

เมื่อ พืชเจริญเติบโตเต็มที่จะออกดอก ดอกของพืชบางชนิดมีสีสันสวยงาน บางชนิดมีกลิ่นหอม บางชนิดมีน้ำหวาน สิ่งต่างๆเหล่านี้พืชใช้ในการดึงดูดแมลงให้ลงมาตอม เพื่อให้ช่วยในการผสมพันธุ์ ดอกของพืชประกอบด้วยส่วนต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ ก้านดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแต่ร้านดอกไม้