ร้านดอกไม้บุรีรัมย์

Posted on: สิงหาคม 2, 2015, by :

เป็นความสามารถเฉพาะตัวของกวีไทย ที่ได้พรรณาชื่อร้านดอกไม้บุรีรัมย์หลายชนิดไว้อย่างไพเราะ ทั้งลักษณะ สีสัน กลิ่น ทำให้ผ้อ่านเกิดมโนภาพ ประทับใจ เหมือนได้ไปอยู่ ณ ที่ด้วย  หวังว่าสิ่งที่เรียบเรียงมาคงจะเป็นประโยชน์และเกิดความประทับใจกับการพรรณา ของกวีไทยบ้าง

ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ในวรรณคดี

ร้านดอกไม้บุรีรัมย์ในวรรณคดี

ชื่อร้านดอกไม้บุรีรัมย์

วรรณคดีที่กล่าวถึง

ถิ่นกำเนิด

กระดังงา

รามเกียรติ์ นิราศกลาง

ไทย ฟิลิปปินส์