ดอกไม้งานศพ งานไว้อาลัย

พวงหรีดบุรีรัมย์ (13)

พวงหรีดบุรีรัมย์ (12)

พวงหรีดบุรีรัมย์ (11)

พวงหรีดบุรีรัมย์ (10)

พวงหรีดบุรีรัมย์ (9)